Projekty dofinansowane ze środków UE

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wz ó r na konkurencję

ETAP I

Firma ZAKŁAD PIEKARNICZO-CUKIERNICZY L. KOSAKOWSKI, G. KARWOWSKI SPÓŁKA JAWNA informuje o realizacji projektu pt. „ „Zwiększenie konkurencyjności firmy dzięki strategicznemu wykorzystaniu designu” .

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy ZAKŁAD PIEKARNICZO-CUKIERNICZY L. KOSAKOWSKI, G. KARWOWSKI SPÓŁKA JAWNA poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie

umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wykorzystania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa. Planuje się rozszerzyć ofertę firmy o nowe lub ulepszone wyroby piekarniczo-cukiernicze w oparciu o opracowaną w ramach projektu strategię rozwoju produktów.

W wyniku realizacji projektu zostanie przeprowadzony audyt wzorniczy i na jego podstawie opracowana strategia wzornicza.

Całkowita wartość projektu - 59.040,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE – 40.800.00 zł

 

Pobierz plik PDF

ZAPYTANIA OFERTOWE

Aktualnie brak